Tư vấn

Xuyên tâm liên có thể hỗ trợ hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19

Xuyên tâm liên có thể hỗ trợ hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19

Tại Đức và Thái Lan, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm in vitro Andrographolid, hoạt chất chính từ xuyên tâm liên, trên virus phân lập. Kết quả khá khả quan.

Xem thêm