Tuyển dụng năm 2021

Tuyển dụng năm 2021

  • 2021-09-25
  • admin

Thông báo về việc cần tuyển dụng các vị trí sau:

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………..…………….

Tuyển dụng

Mô tả về công việc cần tuyển dụng:

+ ………………………………………………………………………………….
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………

Thời gian làm việc và địa điểm làm việc:

Đang cập nhật...

Quyền lợi của ứng viên:

+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………

Nơi nhận hồ sơ:

+ Phòng: ……………
+ Địa chỉ: …………..

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ ……………..
+ ………………..

Trân trọng./.

Tin tức liên quan